Corporate Identity

Vizuálny prejav firmy navonok, ktorý zdôrazňuje charakteristické črty spoločnosti

Najznámejšou úlohou corporate identity je diferenciácia firmy v rámci jej konkurenčného prostredia. Je dôležité sa zamerať na dva strategické smery: optimálnu vnútornú identifikáciu so svojou corporate Identity zo strany zamestnancov a čo najväčšiu vonkajšiu identifikovateľnosť firmy.

Corporate identity vytvára imidž firmy

Dôležitá je aj prepojenosť komunikačného úsilia orientovaného na tvorbu a posilňovanie imidžu a sympatií voči firme a jej stabilite vzťahov s relevantnou verejnosťou. Pozitívny imidž, sympatie a dôvera pôsobia ako stabilizátor vzťahov s cieľovými skupinami a znižujú účinky negatívnych vplyvov na firemný imidž. Cieľom je vybudovať goodwill.

Redizajn značky

Pre zlepšenie konkurencieschopnosti a predaja produktov niekedy stačí malá kozmetická obmena, redizajn loga, vylepšenie obalu produktov, alebo zmodernizovanie grafiky. Pri zvýšení predaja produktov, alebo vylepšenia povedomia firmy, zistíte, že sa investícia úpravy značky mnohonásobne vrátila.

Máte záujem?

Chceli by ste cenovú ponuku, alebo ďalšie informácie?
Vyplňte prosím nasledovné údaje
a my Vás budeme kontaktovať.