Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením registračného formulára dávam spoločnosti LVC s.r.o., so sídlom Nižné Kapustníky 3, Košice 040 12 , Slovenská republika IČO 46 979 689, do odvolania súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely vytvárania databázy zákazníkov pre účely zasielania tovaru, pre marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu info@lavacom.sk.