Polygrafický slovník od A po Z

Bigovanie

Tlačoviny z hrubšieho papiera, ak majú byť prehnuté, je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

CMYK

Farebný model CMY je model, ktorý používa doplnkové farby: azúrová (Cyan), purpurová (Magenta) a žltá (Yellow). Preto, že je lacnejšie vyrobiť čierny atrament ako ho miešať pomocou týchto troch farieb, sa k nim pridáva aj samostatná čierna farba a tento model sa označuje tiež CMYK. Posledné písmeno je pôvodne odvodené od blacK, neskôr uvádzané ako Key (kľúč), teda kľúčová farba.

CTP

(Computer To Plate) spôsob vypúšťania podkladov, výstup je priamo na tlačovú platňu bez použitia filmov.

Denzita

Hustota farebného tónu.

Denzitometer

Nástroj na meranie denzity – hustoty.

DPI

“Dots Per Inch – počet bodov na palec – je údaj určujúci, koľko obrazových bodov (pixelov) sa vojde do dĺžky jedného palca. Jeden palec (anglicky inch) je 2,54 cm. Potrebný údaj hlavne pre kvalitu dodaných obrázkov.

Dráha papiera

Papier sa vyrába z papierovej suroviny, ktorá sa skladá z vláken. Tieto vlákna sú pri výrobe papiera prevažne v smere dráhy papiera. Podľa toho, ako sú hárky posekané z pásu, sú vlákna súbežné s dlhšou alebo kratšou stranou papiera. Pre popis smeru vkladania hárku papiera sa používa výraz úzka dráha a široká dráha. Ak sú vlákna súbežné s dlhšou stranou papiera ide o širokú dráhu papiera ak s kratšou stranou tak ide o úzku dráhu. Bežne je smer vkladania na balení papiera označený šípkou. tlačiareň, tlačiarne, tlačiarní Smer vkladania papiera je dôležitý tak pre tlač a aj pre ďalšie spracovávanie ako je skladanie, drážkovanie, lepenie aj “lámanie” papiera, pretože ak je dráha papiera súbežná s miestom kde sa papier láme, môže dôjsť na pokrytej ploche k pukaniu farby (vytvoria sa nepekné biele ryhy).

Falcovanie

Skladanie vytlačených hárkov na požadovaný rozmer.

Farebnosť

Počet farieb na jednej a druhej strane materiálu, napr. 4/1 znamená štvorfarebnú (plnofarebnú, väčšinou CMYK) potlač tlačového hárka z jednej strany a jednofarebnú (väčšinou čiernou, ale môže byť aj ľubovoľná direktná farba z PANTONE škály) potlač tlačového hárka z druhej strany.

Formát

Rozmer výtlačku vyjadrovaný udaním šírky x výšky, štandardné formáty sú členené nasledovne: A – formáty B – formáty C – formáty

 • A0 841x1189 mm B0 1000x1414 mm C0 917x1297 mm
 • A1 594x841 mm B1 707x1000 mm C1 648x917 mm
 • A2 420x594 mm B2 500x707 mm C2 458x648 mm
 • A3 297x420 mm B3 353x500 mm C3 324x458 mm
 • A4 210x297 mm B4 250x353 mm C4 229x324 mm
 • A5 148x210 mm B5 176x250 mm C5 162x229 mm
 • A6 105x148 mm B6 125x176 mm C6 114x162 mm
 • A7 74x105 mm B7 88x125 mm C7 81x114 mm
 • A8 52x74 mm B8 62x88 mm C8 57x81 mm

Gramáž

Je to plošná hmotnosť 1 m2 papiera (od 8-149 g/m2), kartónu (nad 150 g/m2) alebo lepenky (nad 230 g/m2 pri menšom počte vrstiev alebo nad 400 g/m2 pri väčšom počte vrstiev) vyjadrená v g/m2.

Grayscale

Odtiene, stupne sivej farby

Chrbát

Šírka knižného bloku v mieste spojenia dvoch jednotlivých plôch, môže byť rovný alebo zaoblený

Impozícia

Správna pozícia textu, obrázku, potlače na produkte

Kapitálky

Ozdobná textilná lemovka nalepená na okraje knižného bloku, zakrývajúca dutinu medzi chrbtom knižného bloku a doskami.

Kašírovanie

Plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, na seba strojom alebo ručne (aj kartóny a lepenky)

Knihárske spracovanie

Na výrobu realizovaných tlačovín sa využívajú rôzne druhy väzieb. K zhotovovaniu tlačovín sa využívajú aj rôzne ďalšie knihárske operácie ako:

 • Knižné väzby
 • Špirálové väzby
 • Hrebeňové väzby

Knižná doska

Vonkajší obal knižného bloku zhotovený z prírezov a chrbta: dosky sa poťahujú papierom, plátnom, kožou alebo iným materiálom.

Knižná väzba

Spojenie knižného bloku s knižnými doskami alebo s obálkou. Poznáme mäkké väzby (V1, V2, V3, V4), polotuhé väzby (V5, V6) a tvrdé väzby (V7, V8a, V8b, V8c a V9)

Knižná zložka

Poskladané vytlačené hárky papiera

Knižný blok

Zošité alebo zlepené knižné zložky (zložené hárky orezané alebo neorezané) olepené prednou a zadnou predsádkou, bez dosiek

Korektúra

Vyznačovanie opráv, chýb (napr. v texte)

Lacetka

Záložková stužka, tenká farebná stužka prilepená k hornému okraju chrbta knižného bloku slúžiaca k zakladaniu určitého miesta v knihe.

Lak

Povrchová úprava tlačoviny (môže byť lesklý alebo matný)

Lamino

Tenká fólia nanášaná lepidlom na papier za tepla alebo za studena, povrchová úprava tlačoviny (môže byť štruktúrovaná, lesklá alebo matná)

Leporelo

Niekoľko dielov prírezov z lepenky, spojených prúžkami plátna, polepených obojstranne obrázkami, striedavo prekladaných a orezaných na hornej i dolnej strane

Lom

Je miesto kde sa preloží papier, vzniká pri falcovaní alebo skladaní

LPI

Line Per Inch – počet liniek na palec – ide o hustotu rastru (mriežky), do ktorej môžu byť ukladané jednotlivé obrazové body

Maketa

Ručne pripravený vzor, ako má výtlačok vyzerať po spracovaní, konečný výsledok

Náhľadové PDF

PDF súbor slúžiaci na kontrolu postavenia textu a obrázku

Náklad

Celkový počet výtlačkov

Nátlačok

Vierohodná ukážka pred tlačou, slúži na kontrolu postavenia textu, obrázkov a farebnosti

Ofsetová tlač

Nepriama tlač z plochy, pracuje na princípe kameňotlače t.j.: bezreliéfnosť povrchu tlačovej formy a využívanie vzájomnej odpudivosti určitých látok, najmä vody a mastnej tlačovej farby

Okienkovanie

Výsek otvoru na škatuli na tovar a jej zalepenie pet fóliou

Oriezka

Farebný alebo iný (napr. zlatý) nános obvykle na hlave orezanej knihy, ktorý má ozdobný i ochranný účel

PANTONE škála

Škála viac ako 1.300 direktných samostatných farieb.

Papier

Základný materiál používaný pre výrobu tlačovín. Jeho základné členenie je:

 • Nenatierané papiere:  bezdrevný ofset (biely, žltý) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie – volumenový papier (biely, žltý) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji, doporučejem použiť len na čiernobiele publikácie – recyklovaný papier (prírodný, rôznofarebný) – vhodný pre tlač na hárkovom stroji
 • Natierané papiere:  jednostranne natieraný (lesklý, matný) – vhodný pred tlač na hárkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie, využitie je hloavne pri pohľadniciach, kde sa natieraná strana plnofarebne potláča a nenatieraná strana ostáva vhodná na popisovanie, napr. perom- obojstranne natieraný (lesklý, matný) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie
 • Špeciálne papiere: samolepiace, etiketové, samoprepisové – kde už samotný názov napovedá ich využitie
 • Grafické natierané kartóny a lepenky: sú to viacvrstvové lepenky s bielou natieranou vrchnou vrstvou, rôznou strednou a rubovou vrstvou. Sú vhodné, podľa jednotlivých kvalít (GC1, GC2, GD2, GD3), na výrobu obalov (skladačiek), blistre a všeobecné grafické spracovanie
 • Knihárska lepenka: lepenka je vhodná predovšetkým na kašírovanie – knihárske spracovanie, na výrobu zakladačov, hier a rôznych reklamných pútačov a stojanov. Podľa jednotlivých kvalít sa delí na :
  • ŠEDO-ŠEDÉ
  • BIELO-ŠEDÉ
  • BIELO-BIELE

Parciálny lak

Zvýraznenie motívu na požadovanej časti tlačoviny

Pasovacie značky

Značky na pasovanie sútlače

Perforácia

Súvislé dierkovanie alebo presekávanie papiera prípadne iného materiálu, ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti (napr. odtrhovací kupón, formuláre,..atď.).

Personalizácia

Označenie každej tlačoviny špeciálnym textom podľa databázy

Pixel

Obrazový bod, najmenší prvok rastrového zobrazovania alebo digitálneho obrazu a obsahuje informácie o intenzite a farbe svetla.

Poťah

Materiál na zhotovenie knižných dosiek. Použiť sa môže plátno, imitáciu kože, polaminovaný natieraný papier, BO papier atd.

Povrchová úprava

Zabezpečuje zvýšené mechanické, štrukturálne a povrchové vlastnosti výtlačku

Prebal

Je ochranný potlačený papier opatrený záložkami, ktorým sa obaľuje obálka knihy ako ochrana pred poškodením alebo znečistením

Predsádka

Je dvojlist hrubšieho papiera, ktorý v knihách s pevnou väzbou spája knižný blok a dosky. V knihe sú vždy dve predsádky – predná a zadná). V knihách s mäkkou obálkou sú knižné bloky do obálky vlepované priamo, bez použitia predsádok.

Raster

Mriežka, určuje spôsob zobrazenia detailov. Raster môže byť klasický alebo stochastický

Ražba

Vtláčanie textu alebo kresby tlakom. Môže byť reliéfna (slepotlač) alebo ražba fóliou za tepla (fólia môže byť rôznofarebná), prípadne môže byť aj spojenie oboch

Retuš

Ručné, mechanické alebo fotomechanické korekcie- opravy, ktorými sa na predlohe odstraňujú nedostatky a chyby, aby sa zdokonalila výsledná reprodukcia

RGB

Farebný priestor, ktorý zlučuje 3 základné farby – Red-R, Green-G a Blue-B. Miešaním týchto farieb vzniká biela farba

Rozsah

Počet strán tlačoviny

Slepecké písmo

Braillovo písmo, sústava znakov pre slepcov, ktorá je vytvorená z vypuklých bodiek rovnomerne vzdialených a usporiadaných do rôznych pravidelných skupín

Snap-out

Súbor listov lepených v lište, väčšinou v hlave na plocho oddelená perforáciou

Spadávka

Kresba zasahujúca až za formát tlačoviny pre možnú nepresnosť orezu

Šitie

Spájanie knižných zložiek alebo jednotlivých listov drôtom alebo niťou

Špirálovanie

Spájanie jednotlivých listov do kompletného bloku špirálou, zhotovenou z drôtu alebo iného materiálu

Tiráž

Blok informácii obsahujúci technické a vydavateľské údaje (často sa tirážou prenesene nazýva celá stránka s týmto informačným blokom)

UV lak

Hrubá vrstva laku, ktorá zvýrazňuje potlačený materiál (môže byť lesklý alebo matný)

Vakát

Prázdna strana kdekoľvek v knihe

Výseky

Výseky z papiera akéhokoľvek tvaru alebo otvoru. Využívajú sa najmä pri netradičných tvaroch tlačovín, etikiet atd.

Vývesné hárky

Odkontrolované, odsúhlasené vzorové hárky

Výťažkovanie

Postup rozdeľovania plnofarebnej predlohy do štyroch základných farieb (CMYK) pomocou čiastkových farebných filtrov

Zalamovanie

Usporadúvanie textu prípadne obrázkov do požadovaného formátu na stránku

Znášanie

Ukladanie jednotlivých, zvyčajne potlačených listov alebo knižných zložiek na seba, v určenom poradí a počte, aby vytvorili celok (napr. knižný blok)

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”, ktoré su nevyhnutné pre správne fungovanie funkcií stránky. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov spojených s používaním cookies?